Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Ustal wzory sumaryczne substancji X-Z 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Ustal wzory sumaryczne substancji X-Z

828
 Zadanie

829
 Zadanie

830
 Zadanie

a) sunstancja X to `NaNO_2`

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+Na#N^(III)O_2+H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+Na#N^VO_3+K_2SO_4+H_2O` 

Bilans elektronowy:

`2#(Cr)^(VI)+6e^(-)->2#(Cr)^(III)`

`#N^(III)->#N^V+2e^(-)\ \ |*3`

`3#N^(III)->3#N^V+2e^(-)`

Uzupełniamy współczynniki:

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+3Na#N^(III)O_2+H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+3Na#N^VO_3+K_2SO_4+H_2O`  

Nadal nie zgadza się liczba atomów siarki po obu stronach równania, więc dopisujemy 4 przy kwasie siarkowym(VI):

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+3Na#N^(III)O_2+4H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+3Na#N^VO_3+K_2SO_4+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru o tlenu po obu stronach równania, więc dopusujemy 4 przy wodzie:

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+3Na#N^(III)O_2+4H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+3Na#N^VO_3+K_2SO_4+4H_2O`

Teraz równanie jest uzgodnione.

b) substancja Y to `K_2Cr_2O_7`

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+CH_3#C^(-I)OH+H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+CH_3#C^IHO+K_2SO_4+H_2O`  

Bilans elektronowy:

`2#(Cr)^(VI)+6e^(-)->2#(Cr)^(III)`

`#N^(III)->#N^V+2e^(-)\ \ |*3`

`3#N^(III)->3#N^V+2e^(-)`

Uzupełniamy współczynniki:

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+3CH_3#C^(-I)OH+H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+3CH_3#C^IHO+K_2SO_4+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów siarki po obu stronach równania, więc wstawiamy 4 przed kwasem siarkowym(VI):

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+3CH_3#C^(-I)OH+4H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+3CH_3#C^IHO+K_2SO_4+H_2O`

Nadal nie zgadza sie liczba atomów wodoru i tlenu po obu stronach równania, więc wstawiamy 7 przy wodzie:

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+3CH_3#C^(-I)OH+4H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+3CH_3#C^IHO+K_2SO_4+7H_2O`  

Teraz równanie jest uzgodnione.

c) substancja Z to `N_2`  

`#N^(-III)H_3+#(Cr)^(VI)O_3->#(N_2)^0+#(Cr_2)^(III)O_3+H_2O`

Bilans elektronowy:

`2#N^(-III)H_3+2#(Cr)^(VI)O_3->#(N_2)^0+#(Cr_2)^(III)O_3+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru i tlenu po obu stronach równania, więc wstawiamy 3 przy wodzie:

`2#N^(-III)H_3+2#(Cr)^(VI)O_3->#(N_2)^0+#(Cr_2)^(III)O_3+3H_2O`

teraz równanie jest uzgodnione.