Ustal wzory sumaryczne substancji X-Z 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Ustal wzory sumaryczne substancji X-Z

828
 Zadanie

829
 Zadanie

830
 Zadanie

a) sunstancja X to `NaNO_2`

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+Na#N^(III)O_2+H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+Na#N^VO_3+K_2SO_4+H_2O`

Bilans elektronowy:

`2#(Cr)^(VI)+6e^(-)->2#(Cr)^(III)`

`#N^(III)->#N^V+2e^(-)\ \ |*3`

`3#N^(III)->3#N^V+2e^(-)`

Uzupełniamy współczynniki:

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+3Na#N^(III)O_2+H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+3Na#N^VO_3+K_2SO_4+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów siarki po obu stronach równania, więc dopisujemy 4 przy kwasie siarkowym(VI):

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+3Na#N^(III)O_2+4H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+3Na#N^VO_3+K_2SO_4+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru o tlenu po obu stronach równania, więc dopusujemy 4 przy wodzie:

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+3Na#N^(III)O_2+4H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+3Na#N^VO_3+K_2SO_4+4H_2O`

Teraz równanie jest uzgodnione.

b) substancja Y to `K_2Cr_2O_7`

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+CH_3#C^(-I)OH+H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+CH_3#C^IHO+K_2SO_4+H_2O`

Bilans elektronowy:

`2#(Cr)^(VI)+6e^(-)->2#(Cr)^(III)`

`#C^(-I)->#C^I+2e^(-)\ \ |*3`

`3#C^(III)->3#C^V+2e^(-)`

Uzupełniamy współczynniki:

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+3CH_3#C^(-I)OH+H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+3CH_3#C^IHO+K_2SO_4+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów siarki po obu stronach równania, więc wstawiamy 4 przed kwasem siarkowym(VI):

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+3CH_3#C^(-I)OH+4H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+3CH_3#C^IHO+K_2SO_4+H_2O`

Nadal nie zgadza sie liczba atomów wodoru i tlenu po obu stronach równania, więc wstawiamy 7 przy wodzie:

`K_2#(Cr_2)^(VI)O_7+3CH_3#C^(-I)OH+4H_2SO_4->#(Cr_2)^(III)(SO_4)_3+3CH_3#C^IHO+K_2SO_4+7H_2O`

Teraz równanie jest uzgodnione.

c) substancja Z to `N_2`  

`#N^(-III)H_3+#(Cr)^(VI)O_3->#(N_2)^0+#(Cr_2)^(III)O_3+H_2O`

Bilans elektronowy:

`2#N^(-III)H_3+2#(Cr)^(VI)O_3->#(N_2)^0+#(Cr_2)^(III)O_3+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru i tlenu po obu stronach równania, więc wstawiamy 3 przy wodzie:

`2#N^(-III)H_3+2#(Cr)^(VI)O_3->#(N_2)^0+#(Cr_2)^(III)O_3+3H_2O`

teraz równanie jest uzgodnione.

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie