Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Ołów występuje w przyrodzie głównie w postaci 4.36 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Ołów występuje w przyrodzie głównie w postaci

775
 Zadanie
776
 Zadanie

777
 Zadanie

778
 Zadanie
779
 Zadanie

a) etap I: `2PbS+3O_2->2PbO+2SO_2`  

etap II: `PbO+CO->Pb+CO_2`  

b) W treści podano, że w wyniku reakcji otrzymano 100kg ołowiu. Obliczmy ile tlenku ołowiu(II) potrzeba w reakcji 2 do otrzymania 100kg ołowiu, jeśli wydajnośc wyniosi 90%

`M_(Pb)=207g/(mol)`

`M_(PbO)=223g/(mol)`

`#(PbO)_x^(223g)+CO->#(Pb)_(100kg)^(207g)+CO_2`

`223g----207g`

`x----100kg`

`x=(223g*100kg)/(207g)~~107,73kg`

Uwzględniamy wydajność 90%:

`107,73kg----90%`

`y----100%`

`y=(107,73kg*100%)/(90%)=119,7kg`

Teraz obliczymy ile siarczku ołowiu(II) potrzeba do otrzymania 119,7kg tlenku ołowiu(II) jeśli wydajność tej reakcji wynosi 90%:

`M_(PbS)=239g/(mol)`

`#(2PbS)_z^(2*239g)+3O_2->#(2PbO)_(119,7kg)^(2*223g)+2SO_2`

`2*239g----2*223g`

`z----119,7kg`

`z=(2*239g*119,7kg)/(2*223g)=128,29kg`

Uwzględniamy wydajność 90%:

`128,29kg----90%`

`a----100%`

`a=(128,29kg*100%)/(90%)=142,5kg`

W treści zadania podano, że minerał o nazwie galena zawiera 90% siarczku ołowiu, więc obliczmy ile kilogramów galeny potrzeba do otrzymania 100kg ołowiu:

`142,5kg----90%`

`b----100%`

`b=(142,5kg*100%)/(90%)=158,3kg`

 

Odp. Aby otrzymać 100kg ołowiu potrzeba 158,3kg galeny.