Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Na próbkę wapienia o masie 100g podziałano 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Na próbkę wapienia o masie 100g podziałano

775
 Zadanie

776
 Zadanie

777
 Zadanie
778
 Zadanie
779
 Zadanie

Głównym składnikiem wapienia jest węglan wapnia.

Zapiszmy równanie reakcji:

`CaCO_3+2HCl->CaCl_2+H_2O+CO_2uarr`

Z treści zadania wiemy, że wydzieliło się `20,16dm^3` tlenku węgla(IV) odmierzonego w warunkach normalnych. Obliczmy ile węglanu wapnia uległo reakcji.

Dopiszmy do równania reakcji masę molową weglanu wapnia oraz objętość molową:

`M_(CaCO_3)=40g/(mol)+12g/(mol)+3*16g/(mol)=100g/(mol)`

`#(CaCO_3)_x^(100g)+2HCl->CaCl_2+H_2O+#(CO_2uarr)_(20,16dm^3)^(22,4dm^3)`

`100g----22,4dm^3`

`x----20,16dm^3`

`x=(100g*20,16dm^3)/(22,4dm^3)=90g`

Obliczamy procentową zawartość węglanu wapnia w próbce wapienia:

`(90g)/(100g)*100%=90%`

 

Odp. Zawartość procentowa węglanu wapnia w próbce wapienia wynosi 90%.