Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Korzystając z tabeli rozpuszczalności, zaproponuj 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Korzystając z tabeli rozpuszczalności, zaproponuj

705
 Zadanie
706
 Zadanie
707
 Zadanie

708
 Zadanie

a) Do usunięcia z roztworu jonów `Ba^(2+)` należy użyć siarczanu(VI) sodu, ponieważ jony siarczanowe(VI) tworzą z jonami baru związek trudnorozpuszczalny, natomiast z jonami magnezu związek rozpuszczalny w wodzie. Po dodaniu tego odczynnika strąci się osad `BaSO_4` , a w roztworze nadal pozostaną rozpuszczone jony magnezu.

b) Równanie zachodzącej reakcji w formie jonowej skróconej:

`Ba^(2+)+SO_4^(2-)->BaSO_4darr`