Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione

697
 Zadanie
698
 Zadanie
699
 Zadanie
700
 Zadanie
701
 Zadanie

702
 Zadanie

Roztwór `ZnCl_2` ma odczyn kwasowy, natomiast roztwór `Na_2S` ma odczyn zasadowy.

 

Równanie reakcji dysocjacji jonowej` ZnCl_2` :

`ZnCl_2stackrel(H_2O)(->)Zn^(2+)+2Cl^-`

Równania reakcji hydrolizy kationowej:

`Zn^(2+)+2Cl^(-)+H_2Oharr(ZnOH)^(+)+H^(+)+2Cl^-`

`Zn^(2+)+H_2Oharr(ZnOH)^(+)+H^(+)`

`(ZnOH)^(+)+H_2OharrZn(OH)_2+H^+`

 

Równanie reakcji dysocjacji jonowej `Na_2S` :

`Na_2Sstackrel(H_2O)(->)2Na^(+)+S^(2-)`

Równania reakcji hydrolizy anionowej:

`2Na^(+)+S^(2-)+H_2Oharr2Na^(+)+OH^(-)+HS^-`

`S^(2-)+H_2OharrOH^(-)+HS^-` 

`HS^(-)+H_2OharrH_2S+OH^(-)`