Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wodny roztwór fosforanu(V) sodu ma odczyn 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

a) fosforan(V) sodu `Na_3PO_4`

Odczyn zasadowy

Równanie reakcji dysocjacji:

`Na_3PO_4stackrel(H_2O)(->)3Na^(+)+PO_4^(3-)`

`3Na^(+)+PO_4^(3-)+H_2Oharr3Na^(+)+HPO_4^(2-)+OH^-`

`PO_4^(3-)+H_2OharrHPO_4^(2-)+OH^-`

`HPO_4^(2-)+H_2OharrH_2PO_4^(-)+OH^-`  

 `H_2PO_4^(-)+H_2OharrH_3PO_4+OH^` -

 

b)

W roztworze znajdują się:

kationy sodu `Na^(+)`

aniony wodorotlenkowe `OH^-`

aniony fosforanowe(V) `PO_4^(3-)`

aniony wodorofosforanowe(V) `HPO_4^(2-)`

aniony diwodorofosforanowe(V) `H_2PO_4^-`

woda `H_2O`

kwas fosforowy(V) `H_3PO_4` 

fosforan(V) sodu `Na_3PO_4`