Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Do roztworu zawierającego 0,18 mola chlorku baru 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Zapiszmy równanie reakcji strąceniowej:

`3BaCl_2+Al_2(SO_4)_3->3BaSO_4+Al_2Cl_3`

Z treści zadania wiemy, że użyto taką objętość siarczanu(VI) glinu, że nastąpiło całkowite strącenie jonów baru. 

Z równania reakcji wynika, że chlorek baru reaguje z siarczanem glinu w stosunku molowym 3:1, więc skoro do reakcji wykorzystano 0,18 mola, to potrzeba 3 razy mniej moli siarczanu(VI) glinu, czyli

`0,18mol:3=0,06mol`

Znając stężenie siarczanu(VI) glinu `(c=0,2(mol)/(dm^3))` obliczmy w jakiej objętości roztworu znajduje się 0,06mola tego związku:

`0,2mol----1dm^3`

`0,06mol----V`

`V=(0,06mol*1dm^3)/(0,2mol)=0,3dm^3`

 

Odp. Aby doprowadzić do całkowitego strącenia jonów baru należy użyć `0,3dm^3 ` roztworu o stężeniu `0,2(mol)/(dm^3)`