Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione

650
 Zadanie

651
 Zadanie

652
 Zadanie
653
 Zadanie

a)

Wartośc pH roztworu w probówce 1. nie zmieni się - PRAWDA, poieważ mieszamy dwa roztwory tej samej substancji o tym samym stężeniu

Wartość pH roztworu w probówce 2. nie zmniejszy się - FAŁSZ, ponieważ do roztworu zasadu dodajemy wodę, zmieniając tym samym stężenie jonów wodoru

Wartość pH roztworu w probówce 3. zwiększy się - FAŁSZ, ponieważ do zasady o wysokim pH dodajemu kwasu o niskim pH, więc wartość pH zmniejszy się

 

b) W probówkach 1. i 2. nie zaobserwowano zmian barwy. Zawartość tych probówek pozostała (A - malinowa / B). W probówkach tych stężenie jonów wodorowych jest (C - mniejsze / D) od stężenia jonów wodorotlenkowych. W probówce 3. zachodzi proces (E - zobojętniania / F), dlatego pH roztworu w tej probówce przyjmuje wartości (G - <7 / F)

 

c) 

Stężenie wodorotlenku sodu w probówce 1. nie zmienia sie i wynosi `0,2(mol)/(dm^3)`

Równanie reakcji dysocjacji:

`NaOHstackrel(H_2O)(harr)Na^(+)+OH^(-)`

Zakładając 100-procentową dysocjację, powstaje równo molowa mieszanina jonów sodu i jonów wodorotlenkowych, więc `[OH^-]=0,2(mol)/(dm^3)`

`pOH=-log[OH^-]=-log(0,2)=-(-0,7)=0,7`

`pH=14-pOH`

`pH=14-0,7=13,3`

 

Wartość pH w probówce 3. zmienia się, ponieważ do roztworu zasady dodajemy roztwór kwasu.

Stężenie zasady i kwasu są takie same i wynoszą `0,2(mol)/(dm^3)`

Mieszamy `10cm^3` zasady i `15cm^3` kwasu, więc `pH<7` .