Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

pH pewnego roztworu wynosi 4. Wskaż substancje 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

pH pewnego roztworu wynosi 4. Wskaż substancje

624
 Zadanie

625
 Zadanie

pH poniżej 7 świadczy o środowisku kwasowym, czyli stężenie kationów wodoru jest wyższe niż stężenie anionów wodorotlenkowych

Jeśli pH=4, to w roztwprze może znajdować się: `H_2S` lub `HNO_2`