W odpowiednich warunkach chlorowodór reaguje 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

W odpowiednich warunkach chlorowodór reaguje

575
 Zadanie

576
 Zadanie

577
 Zadanie
578
 Zadanie

a) Jeśli wprowadzimy dodatkowa ilość substratu (chlorowodoru) ilość produktów w tej reakcji chemicznej zwiększy się.

b) Jeśli wprowadzimy dodatkową ilość drugiego z substratów (tlenu) ilość produktów w tej reakcji chemicznej zwiększy się.

c) Jeśli z układu w którym zachodzi reakcja usuniemy część produktu (chloru), to stan równowagi chemicznej przesunie się w prawo, zatem ilość produktów zacznie się zwiększać.

d) Jeśli do układu wprowadzimy dodatkową ilość produktu (pary wodnej), to stan równowagi chemicznej przesunie się w lewo, więc ilośc produktów będzie się zmniejszać

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie