Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony 2013. Po gimnazjum, Podręcznik

Wiemy, że 1dm3 związku CxHyOz ma masę 4,73g. Obliczmy jaką masę będzie miał 1mol tego związku, czyli 22,4dm3:

Masa molowa tego związku wynosi więc:

Na podstawie prawa zachowania masy obliczmy masę tlenu użytego do spalenia 0,265g związku:

Następnie obliczamy liczbę moli związku chemicznego, tlenu, tlenku oraz pary wodnej:

Ustalamy stosunki molowe substancji w reakcji chemicznej

Ustalamy poprawny zapis równania reakcji:

zatem: x=8, y=10, z=0

Odpowiedź: Wzór sumaryczny związku chemicznego to C8H10

Komentarze

Avatar komentatora
Marian15 października 2017
Dziękuję!
0
Avatar komentatora
Robert11 października 2018
Dziękuję :)
0