W wyniku spalenia związku chemicznego... 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

W wyniku spalenia związku chemicznego...

1
 Zadanie

2
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`#(C_xH_yO_z)_(0,265g)+O_2\ ->\ #(CO_2)_(0,880g)+#(H_2O)_(0,225g) `

Wiemy, że 1dm3 związku CxHyOz ma masę 4,73g. Obliczmy jaką masę będzie miał 1mol tego związku, czyli 22,4dm3:

`1dm^3\ \ -\ \ 4,73g `

`22,4dm^3\ \ -\ \ x `

`x=(22,4dm^3*4,73g)/(1dm^3)=105,9g `

Masa molowa tego związku wynosi więc:

`M=105,9g/(mol) `

Na podstawie prawa zachowania masy obliczmy masę tlenu użytego do spalenia 0,265g związku:

`m_(O_2)=(0,225g+0,880g)-0,265g=0,84g `

`m_(O_2)=0,84g `

Następnie obliczamy liczbę moli związku chemicznego, tlenu, tlenku oraz pary wodnej:

`n_(C_xH_yO_z)=(0,265g)/(105,9g/(mol))=0,0025mol `

`n_(O_2)=(0,84g)/(32g/(mol))=0,0263mol `

`n_(CO_2)=(0,880g)/(44g/(mol))=0,02mol `

`n_(H_2O)=(0,225g)/(18g/(mol))=0,0125mol `

Ustalamy stosunki molowe substancji w reakcji chemicznej

`n_(C_xH_xO_z):n_(O_2):n_(CO_2):n_(H_2O)=0,0025:0,0263:0,02:0,0125 `

`n_(C_xH_xO_z):n_(O_2):n_(CO_2):n_(H_2O)=1:10,5:8:5 `

`n_(C_xH_xO_z):n_(O_2):n_(CO_2):n_(H_2O)=2:21:16:10 `

Ustalamy poprawny zapis równania reakcji:

`2C_xH_yO_z+21O_2\ ->\ 16CO_2+10H_2O `

zatem: x=8, y=10, z=0

Odpowiedź: Wzór sumaryczny związku chemicznego to C8H10

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-15
Dziękuję!
Informacje
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony 2013
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2399

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie