Autorzy:Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

1 mol węglowodoru X o wzorze... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

1 mol węglowodoru X o wzorze...

11
 Zadanie
12
 Zadanie

13
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`X\ #(->)^(+HBr)\ Y\ #(->)^(NaOH)\ "alkohol III-rzędowy"` 

 

W wyniku opisanych schematem przemian powstał alkohol III-rzędowy, czyli taki, w którym grupa -OH połączona jest z trzeciorzędowym atomem węgla (takim, który jest połączony z trzema innymi atomami węgla). Wiedząc, że początkowy węglowodór ma wzór sumaryczny C4H8 ustalmy wzór powstałego alkoholu:

Idąc krok wstecz, wiemy, że powstał on z reakcji bromopochodnej tego węglowodoru z NaOH. Ustalmy więc wzór bromowęglowodoru:

Znów idąc krok wstecz wiemy, że związek ten powstał poprzez równomolową addycję HBr. Oznacza to, że pierwotny związek posiadał podwójne wiązanie. Jego wzór był więc następujący:

Zbierzmy te dane w tabeli:

 

Związek chemiczny

Wzór półstrukturalny

Nazwa systematyczna

X

2-metylopropen

Y

2-bromo-2-metylopropan