Reakcja syntezy amoniaku przebiega 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Reakcja syntezy amoniaku przebiega

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Uwaga: w zadaniu nalezy skorzystać z reguły przekory.

`N_2+3H_2harr2NH_3`

 1-C   2-A   3-C   4-B

1. obniżenie ciśnienia -  C. ilość `NH_3`  zmniejszy się. Wyjaśnienie: gdy zsumujemy liczbę moli, to po lewej stronie jest 1+3=4mole, a po prawej są 2 mole substancji. Gdy obniżamy ciśnienie, czyli zwiększamy objetość stan równowagi przesuwa się w stronę, gdzie jest większa liczba moli, czyli w tym przpadku w lewo, więc ilość produktu zmniejszy się

 

2. Wprowadzenie dodatkowej ilości azotu - A. ilość `NH_3` zwiększy się. Wyjaśnienie: wprowadzenie dodatkowej ilości substratu przesuwa stan równowagi w stronę produktów.

 

3. Podwyższenie temperatury - C. ilość `NH_3` zmniejszy się. Wyjaśnienie: `DeltaH<0`  czyli proces jest egzotermiczny, dlatego dodatkowe doprowadzenie energii powoduje zmniejszenie wydajności reakcji i przesunięcie równowagi w lewo.

 

4. Wprowadzenie katalizatora - B ilość `NH_3`  nie zmieni się. Wyjaśnienie: katalizator nie przesuwa stanu równowagi, lecz przyspiesza osiągniecie stanu równowagi.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-23
Dzięki!!!!
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie