Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz, w jakim stosunku molowym zmieszani wodór 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, w jakim stosunku molowym zmieszani wodór

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Z treści zadania wiemy, że reakcja przebiega zgodnie z równaniem

`H_2+I_2->2HI`

Wiemy również, że do ustalenia się stałej równowagi przereagowało 90% jodu. Uzupełniamy tabelę oznaczając początkowe stężenie substratów jako x i y. 

Przereagowało 90%, czyli 0,9 jodu, a substraty reagują ze sobą w stosunki 1:1, więc wodoru również ubyło 0,9y. Z 1 mola cząsteczek wodoru i 1 mola cząsteczek jodu powstają 2 mole jodowodoru, czyli jeśłi ubyło 0,9y substratów to powstało 1,8 produktu. W ostatnim wierszu wpisujemy stężenie substrarów w stanie równowagi ,czyli dla jodu 1y-0,9y=0,1x, dla wodoru x-0,9y, a dla jodowodoru 1,8y. 

stężenie, `(mol)/(dm^3)` `H_2` `I_2` `2HI`
początkowe substratów x y 0
substratów, które przereagowały i produkrów -0,9y -0,9y +1,8y
równowagowe substratów i produktów x-0,9y 0,1y 1,8y

Wyrażenie na stałą równowagi:

`k=([HI]^2)/([H_2]*[I_2])`  

Wiedząc, że k=50 odstawiamy wyrażenia z ostatniego wiersza do równania i rozwiązujemy:

`50=(1,8y*strike(1,8y)^18)/((x-0,9)*strike(0,1y)^1)`

`50=(1,8y*18)/(x-0,9)`

`50=(32,4y)/(x-0,9y)`

`50(x-0,9y)=32,4y`

`50x-45y=32,4y`

`50x=77,4y`

`x/y=(77,4)/50`

`x/y=774/500~~775/500`

`x/y=(775:250)/(500:25)=31:20`  

 

 

Odpowiedź:Wodór i jod zmieszano w stosunku około 31:20