Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Reakcję nazywamy autokatalityczną wówczas 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Reakcję nazywamy autokatalityczną wówczas

11
 Zadanie

a) Przyczyną zmniejszania się szybkości reakcji jest coraz mniejsze stężenie substratów, czyli wegług teorii zderzeń sktywnych zderzenia substratów mniej prawdopodobne z racji na ich małe stężenie.

b) Wzór jonu katalizującego reakcję chemiczną to: `Mn^(2+)`  

c) Szybkość reakcji chemicznej w czasie pierwszych 150s zmniejszy się/zwiększy się 12-krotnie/120-krotnie.

d) Początkowo reakcja chemiczna zachodzi powoli, ponieważ w roztworze nie występują kationy manganu(II), które katalizują reakcję. Szybkość reakcji wzrasta, gdy pojawiają się kolejne jony manganu, a pod koniec szybkośc maleje z powodu zmniejszającego się stężenia substratów.