Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Utlenianie tlenku siarki(IV) do tlenku siarki(VI) 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Utlenianie tlenku siarki(IV) do tlenku siarki(VI)

6
 Zadanie

7
 Zadanie

a) Równanie bez akatalizatora: 

`2SO_2+O_2->2SO_3` 

b) Etap I: `SO_2+V_2O_5->SO_3+V_2O_4`  

Etap II: `2V_2O_4+O_2->2V_2O_5`  

c) jest to kataliza heterogeniczna, ponieważ reagenty sa gazami, natomiast katalizator jest ciałem stałym.

d) Zapiszmy równanie kinetyczne reakcji, gdzie wzory w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenia molowe:

`v_1=k*[SO_2]^2*[O_2]`  

Jeśli zwiększymy 5-krotnie stężenie tlenku siarki(IV) to równanie będzie miało postać:

`v_2=k*[5SO_2]^2*[O_2]=k*25*[SO_2]^2*[O_2]=25*v_1` 

Odp. Szybkość reakcji zwiększy się 25-krotnie