Katalizatorem reakcji rozkładu nadtlenku 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Katalizatorem reakcji rozkładu nadtlenku

3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

a) Równanie reakcji:

`2H_2O_2->2H_2O+O_2uarr`

 

b) Po 60s w kolbie są:

A. Nadtlenek wodoru, ponieważ nie cała substancja uległa rozkładowi

B. Węgiel aktywny, ponieważ jest to katalizator

C. woda, ponieważ jest to rozpuszczalnik i produkt reakcji

D. Tlen - ten punkt jest dyskusyjny, ponieważ nie wiemy w jaki sposób jest mierzona objętość wydzialającego się tlenu, czy jest on wyprowadzany na zewnątrz kolby czy też nie, ale mimo wszystko tlen jest cięższy od powietrza i opada na dno naczynia, dodatkowo niewielka jego ilość rozpuszcza się w wodzie, która jest w kolbie.

 

c) Początkowo stężenie nadtlenku worodu bardzo szybko meleja, a następnie stabilizuje się do stałej wartości.

 

d)

e) Szybkość reakcji początkowo jest stała, aż do około 20s, następnie szybkość reakcji maleje aż do 40s, a od 40 s szybkość reakcji jest równa zero.

 

f) Obliczmy najpierw ile czystego nadtlenku wodoru znajduje się w 100g 3-procentowego roztworu tej substancji:

`100g----100%`

`x----3%`

`x=3g`

Spójrzmy na równanie reakcji i obliczmy masy molowe:

`2H_2O_2->2H_2O+O_2uarr`

`M_(H_2O_2)=2*1g/(mol)+2*16g/(mol)=34g/(mol)`

`M_(O_2)=2*16g/(mol)=32g`

Z równania reakcji wynika, że z 2 moli nadtlenku wodoru powstaje 1 mol cząsteczek tlenu, więc chcąc obliczyć ile tlenu powinno powstać z 3g nadt;enku wodoru możemy ułożyć proporcję:

`2*34g\ H_2O_2----32g\ O_2`

`\ \ \ \ 3g\ H_2O_2----x`

`x=(3g*32g)/(2*34g)~~1,41g`

Z treści zadania wiemy, że w reakcji wydzieliło się `600cm^3=0,6dm^3` tlenu, obliczmy teraz ile gram tlenu wydzieliło się w rzeczywistości, korzystając ze stałej molowej objętości gazów:

`22,4dm^3----32g`

`0,6dm^3----y`

`y=(0,6dm^3*32g)/(22,4dm^3)~~0,857g`

Teraz obliczamy wydajność reakcji i wyrażamy ją w procentach:

`W=(0,857g)/(1,41g)*100%~~61%`

Odp. Wydajność reakcji wynosi 61%

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-01
Dziękuję!!!!
user profile image
Gość

0

2017-10-14
dzieki!
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie