Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Katalizatorem reakcji rozkładu nadtlenku 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Katalizatorem reakcji rozkładu nadtlenku

3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

a) Równanie reakcji:

`2H_2O_2->2H_2O+O_2uarr`

 

b) Po 60s w kolbie są:

A. Nadtlenek wodoru, ponieważ nie cała substancja uległa rozkładowi

B. Węgiel aktywny, ponieważ jest to katalizator

C. woda, ponieważ jest to rozpuszczalnik i produkt reakcji

D. Tlen - ten punkt jest dyskusyjny, ponieważ nie wiemy w jaki sposób jest mierzona objętość wydzialającego się tlenu, czy jest on wyprowadzany na zewnątrz kolby czy też nie, ale mimo wszystko tlen jest cięższy od powietrza i opada na dno naczynia, dodatkowo niewielka jego ilość rozpuszcza się w wodzie, która jest w kolbie.

 

c) Początkowo stężenie nadtlenku worodu bardzo szybko meleja, a następnie stabilizuje się do stałej wartości.

 

d)

e) Szybkość reakcji początkowo jest stała, aż do około 20s, następnie szybkość reakcji maleje aż do 40s, a od 40 s szybkość reakcji jest równa zero.

 

f) Obliczmy najpierw ile czystego nadtlenku wodoru znajduje się w 100g 3-procentowego roztworu tej substancji:

`100g----100%`

`x----3%`

`x=3g`

Spójrzmy na równanie reakcji i obliczmy masy molowe:

`2H_2O_2->2H_2O+O_2uarr`

`M_(H_2O_2)=2*1g/(mol)+2*16g/(mol)=34g/(mol)`

`M_(O_2)=2*16g/(mol)=32g`

Z równania reakcji wynika, że z 2 moli nadtlenku wodoru powstaje 1 mol cząsteczek tlenu, więc chcąc obliczyć ile tlenu powinno powstać z 3g nadt;enku wodoru możemy ułożyć proporcję:

`2*34g\ H_2O_2----32g\ O_2`

`\ \ \ \ 3g\ H_2O_2----x`

`x=(3g*32g)/(2*34g)~~1,41g`

Z treści zadania wiemy, że w reakcji wydzieliło się `600cm^3=0,6dm^3` tlenu, obliczmy teraz ile gram tlenu wydzieliło się w rzeczywistości, korzystając ze stałej molowej objętości gazów:

`22,4dm^3----32g`

`0,6dm^3----y`

`y=(0,6dm^3*32g)/(22,4dm^3)~~0,857g`

Teraz obliczamy wydajność reakcji i wyrażamy ją w procentach:

`W=(0,857g)/(1,41g)*100%~~61%`

Odp. Wydajność reakcji wynosi 61%