Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Oblicz szybkość reakcji chemicznej A+B->C 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz szybkość reakcji chemicznej A+B->C

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

Zapiszmy równanie kinetyczne tej reakcji:

`v=k*c_A*c_B`  

Z treści zadania wiemy jakie sa stężenie molowe substratu A i substratu B. Na podstawie danych z tabeli zamieszczonej w informacji do zadania należy wyznaczyć stałą k. W tym celu musimy przekształcić wzór:

`v=k*c_A*c_B->k=v/(c_A*c_B)`  

Dla danych z pomiaru nr 1:

`c_A=0,1(mol)/(dm^3)`

`c_B=0,2(mol)/(dm^3)`

`v=2*10^(-3) (mol)/(dm^3*s)`

`k=(2*10^(-3) (mol)/(dm^3*s))/(0,1(mol)/(dm^3)*0,2(mol)/(dm^3))=0,1(dm^3)/(mol*s)`  

Dla sprawdzenie poprawności obliczmy również dla danych z pomiaru nr 2:

`c_A=0,1 (mol)/(dm^3)`

`c_B=0,6(mol)/(dm^3)`

`v=6*10^(-3)(mol)/(dm^3*s)`

`k=(6*10^(-3)(mol)/(dm^3*s))/(0,1 (mol)/(dm^3)*0,6(mol)/(dm^3))=0,1(dm^3)/(mol*s)` 

Teraz, znając stałą k możemy obliczyć szybkość reakcji dla danych podanych w treści zadania, gdy:

`c_A=0,3(mol)/(dm^3)`

`c_B=0,1(mol)/(dm^3)`

`v=0,1(dm^3)/(mol*s)*0,3(mol)/(dm^3)*0,1(mol)/(dm^3)=3*10^(-3)(mol)/(dm^3*s)` 

Odpowiedź:

Szybkość reakcji wynosi `3*10^(-3)(mol)/(dm^3*s)`