To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

W 0,5dm^3 wody o temperaturze 20^oC 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

W 0,5dm^3 wody o temperaturze 20^oC

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Obliczmy najpierw stężenie procentowe ze wzoru:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`  

Musimy także skorzystać ze wzoru: 

`m_r=m_s+m_(rozp.)`  

Aby obliczyć masę rozpuszczalnika, czyli masę wody musimy przyjąć założenie, że gęstość wody wynosi `1g/(cm^3)` , więc `0,5dm^3=500cm^3` będzie ważył 500g

`m_(rozp.)=500g`

Obliczmy teraz masę substancji rozpuszczonej korzystając z objetości molowej gazów w warunkach normalnych:

`M_(NH_3)=14g/(mol)+3*1g/(mol)=17g/(mol)`

`22,4dm^3----17g`

`351dm^3---m_s`

`m_s=(351dm^3*17g)/(22,4dm^3)=266,38g`

`m_r=500g+266,38=766,38g`

Teraz możemy obliczyć stężenie procentowe:

`C_p=(266,38g)/(766,38g)*100%~~34,76%`

Przeliczmy stężenie procentowe na stężenie molowe korzystając ze wzoru:

`C_m=(C_p*d)/(M*100%)`

gdzie d to gęstość, wyrażona w jednostkach `g/(dm^3)`

`C_m=(34,76%*1100g/(dm^3))/(17g/(mol)*100%)~~22,49(mol)/(dm^3)`

Odpowiedź:

Stężenie molowe tego roztworu będzie wynosić 22,49(mol)/(dm^3). W podanych warunkach nie można otrzymac bardziej stężonego roztworu.

DYSKUSJA
user profile image
Paulina

3 dni temu
Dzięki!!!!
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie