W 0,5dm^3 wody o temperaturze 20^oC 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

W 0,5dm^3 wody o temperaturze 20^oC

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Obliczmy najpierw stężenie procentowe ze wzoru:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%`  

Musimy także skorzystać ze wzoru: 

`m_r=m_s+m_(rozp.)`  

Aby obliczyć masę rozpuszczalnika, czyli masę wody musimy przyjąć założenie, że gęstość wody wynosi `1g/(cm^3)` , więc `0,5dm^3=500cm^3` będzie ważył 500g

`m_(rozp.)=500g`

Obliczmy teraz masę substancji rozpuszczonej korzystając z objetości molowej gazów w warunkach normalnych:

`M_(NH_3)=14g/(mol)+3*1g/(mol)=17g/(mol)`

`22,4dm^3----17g`

`351dm^3---m_s`

`m_s=(351dm^3*17g)/(22,4dm^3)=266,38g`

`m_r=500g+266,38=766,38g`

Teraz możemy obliczyć stężenie procentowe:

`C_p=(266,38g)/(766,38g)*100%~~34,76%`

Przeliczmy stężenie procentowe na stężenie molowe korzystając ze wzoru:

`C_m=(C_p*d)/(M*100%)`

gdzie d to gęstość, wyrażona w jednostkach `g/(dm^3)`

`C_m=(34,76%*1100g/(dm^3))/(17g/(mol)*100%)~~22,49(mol)/(dm^3)`

Odpowiedź:

Stężenie molowe tego roztworu będzie wynosić 22,49(mol)/(dm^3). W podanych warunkach nie można otrzymac bardziej stężonego roztworu.

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie