Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

a) Uzupełnij liczbę elektronów biorących udział 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

a) Uzupełnij liczbę elektronów biorących udział

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

a)

`2N^(III)O_2+2H_2O->2NO_3^(-)+4H^(+)+underline(4e^-`

`Cr_2^(VI)O_7^(2-)+14H^(+)+underline(6e^(-))->2Cr^(3+)+7H_2O`

b)

Należy tak pomnożyć powyższe równania reakcji, aby liczba elaktronów po obu stronach były takie same, czyli 12:

`2NO_2+2H_2O->2NO_3^(-)+4H^(+)+4e^(-)\ |*3`

`Cr_2O_7^(2-)+14H^(+)+6e^(-)->2Cr^(3+)+7H_2O\ |*2`

`6NO_2+6H_2O->6NO_3^(-)+12H^(+)+12e^(-)`

`2Cr_2O_7^(2-)+28H^(+)+12e^(-)->4Cr^(3+)+14H_2O`

Dodajemy stronami dwa powyższe równania:

`6NO_2+underline(6H_2O)+2Cr_2O_7^(2-)+underline(underline(28H^(+)))+strike(12e^(-))->6NO_3^(-)+underline(underline(12H^(+)))+strike(12e^(-))+4Cr^(3+)+underline(14H_2O)`

`6NO_2+2Cr_2O_7^(2-)+underline(underline(16H^(+)))+strike(12e^(-))->6NO_3^(-)+strike(12e^(-))+4Cr^(3+)+underline(8H_2O)`

Możemy jeszcze podzielić współczynniki stechiometryczne przez 2.

`3NO_2+Cr_2O_7^(2-)+8H^(+)->3NO_3^(-)+2Cr^(3+)+4H_2O`

c) Utleniaczem jest chrom, a reduktorem jest azot

`n_(\ ut l eniacza):n_(\ redukt o ra)=1:3`