Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Przygotowano wodny roztwór zawierający 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Przygotowano wodny roztwór zawierający

11
 Zadanie
12
 Zadanie

13
 Zadanie

Zapiszmy równanie reakcji o której mowa w zadaniu:

`2NaOH+SO_2->Na_2SO_3+H_2O`  

Z treści zadania wiemy, że roztwór zawiera 0,1 mola wodorotlenku sodu. Z równania reakcji  wynika, ze potrzeba 2 razy mniej tlenku siarki(IV), czyli 0,05mola.

Korzystając z równania Clapeyrona obliczymy objętość 0,05mola tlenku siarki(IV):

Wzór:

`pV=nRT->V=(nRT)/p`  

Dane:

`n=0,05mol`

`R=83,1 (hPa*dm^3)/(mol*K)`

`T=20^o C=293K`

`p=1000hPa`

Obliczenia:

`V=(0,05mol*83,1(hPa*dm^3)/(mol*K)*293K)/(1000hPa)=1,22dm^3`  

 

 

 

Odpowiedź:

Objętość tlenku siarki(IV) która może przereagować z roztworem wodorotlenku sodu wynosi `1,22dm^3`