Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Uczeń przeprowadził doświadczenie chemiczne 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Uczeń przeprowadził doświadczenie chemiczne

4
 Zadanie

5
 Zadanie

a)

1. Prawda

2. Fałsz

3. Prawda

b) Roztwór w kolbie 1. ma odczyn kwasowy/obojetny/ zasadowy, w kolbie 2. kwasowy/obojętny/zasadowy, a w kolbie 3. kwasowy/obojetny/zasadowy. W stosunku stechiometrycznym substraty zostału użyte w kolbie 1./2./3.

Wyjaśnienie:

Zapiszmy równania reakcji chemicznych, które zachodza w poszczególnych kolbach:

1. `Ca(OH)_2+2HCl->CaCl_2+2H_2O`  

Do kolby został wprowadzony 1 mol `Ca(OH)_2` i 3 mole `HCl` , a z równania reakcji wynika, że na 1 mol `Ca(OH)_2` potrzeba 2 moli `HCl` , dlatego odczyn w kolbie 1 będzie kwasowy, gdyż 1 mol kwasy nie przereaguje i nada mieszaninie charakter kwasowy.

2. `KOH+HNO_3->KNO_3+H_2O`  

Do kolby zostały wprowadzone 2 mole `KOH` i 2 mole `HNO_2` , czyli stosunek molowy wynosi 1:1. Całość substratów przereaguje, a odczyn będzie obojetny.

3. `Sr(OH)_2+H_2SO_4->SrSO_4+2H_2O`  

Do kolby zostały wprowadzone 2 mole `Sr(OH)_2` i 1 mol `H_2SO_4` , a z równania reakcji wynika, że na 1 mol `Sr(OH)_2` potrzeba 1 mola `H_2SO_4` , dlatego odczyn będzie zasadowy, gdyż 1 mol zasady nie przereaguje i nada mieszaninie charakter zasadowy.