Oblicz, ile sacharozy należy poddać hydrolizie, aby 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, ile sacharozy należy poddać hydrolizie, aby

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5*
 Zadanie

`C_12H_22O_11+H_2O->C_6H_12O_6+C_6H_12O_6`

        x                                                         90g       `larr` przy wydajności 80%

                                                                   112,5g  `larr` przy wydajności 100%

`m_(C_12H_22O_11)\ =12*12u+22*1u+11*16u=342u`  

`m_(C_6H_12O_6)=6*12u+12*1u+6*16u=180u`  

Układamy proporcję:

 z 342u `C_12H_22O_11`  powstanie 180u `C_6H_12O_6`  

z x `C_12H_22O_11` powstanie 112,5g `C_6H_12O_6`  

`x=(342u*112,5g)/(180u)`  

`x=213,75g`      

Odpowiedź:Aby uzyskać 90g fruktozy przy wydajności 80% należy użyć 213,75g sacharozy.
DYSKUSJA
Informacje
Chemia Nowej Ery 3 2012
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie