Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Na podstawie opisów reakcji spalania węglowodorów ustal wzory sumaryczne i nazwy systematyczne tych węglowodorów 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Na podstawie opisów reakcji spalania węglowodorów ustal wzory sumaryczne i nazwy systematyczne tych węglowodorów

476
 Zadanie
477
 Zadanie

478
 Zadanie

479
 Zadanie
480
 Zadanie
481
 Zadanie
482
 Zadanie

a)

Zadanie rozwiązujemy zapisując równanie spalania całkowitego węglowodoru , który oznaczymy jako `C_xH_y` , a następnie z danych współczynników w treści zadania dopasujemy prawidłowy wzór poszukiwanego węglowodoru 

`2C_xH_y + O_2 ->10O_2 + 10H_2O` 

Pamiętając, że liczba atomów danego pierwiastka z prawej strony musi być równa liczbie atomów tego pierwiastka z lewej strony, zauważymy, że z prawej strony jest 10 atomów węgla, a więc z lewej też tyle ich będzie, przy czym mamy 2 cząsteczki węglowodoru, więc 10 atomów należy podzielić przez te 2 cząsteczki. W ten sposób uzyskamy zawartość atomów węgla w 1 cząsteczce. Podobnie jest z wodorem - po prawej  jest go 20 atomów, to po lewej stronie będzie go też 20 , przy czym po podzieleniu przez 2 wychodzi nam liczba atomów wodoru w 1 cząsteczce . Na koniec uzupełnimy jeszcze równanie, dopisując ilość atomów tlenu jakie wzięły udział w reakcji: 

`2C_5H_10 + 15O_2 -> 10CO_2 + 10H_2O` 

Odpowiedź: Poszukiwany węglowodór to penten 

b)

Tak samo jak w poprzednim przykładzie zapisujemy równanie spalania niecałkowitego węglowodoru , który tak samo oznaczamy jako CxHy, a następnie z danych współczynników w treści  zadania dopasujemy prawidłowy wzór poszukiwanego węglowodoru 

`4C_xH_y + O_2 -> 8C + 4H_2O` 

I tak samo jak poprzedno uzupełniamy współczynnik po obu stronach równania tak, aby dostać równą liczbę atomów tego samego pierwiastka. 

Widzimy, że z prawej strony jest 8 atomów węgla, więc z lewej też tyle ich będzie, przy czym widzimy, że tym razem mamy 4 cząsteczki węglowodoru, więc 8 atomów należy podzielić przez te 4 cząsteczki węglowodoru. W ten sposób uzyskamy zawartość atomów węgla w jednej cząsteczce. Podobnie jest z wodorem - po prawej jest 8 atomów wodoru, to po lewej  stronie będzie go też 8, przy czym po podzieleniu przez 4 wychodzi nam liczba atomów wodoru w jednej cząsteczce. Na koniec uzupełniamy jeszcze równanie, dopisując ilość atomów tlenu, jakie wzięły udział w reakcji.  

`4C_2H_2 + 2O_2 -> 8C + 4H_2O` 

Odpowiedź: Poszukiwany węglowodór to etyn