Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań, Nowa Era)

Uzgodnij ogólne równania reakcji spalania całkowitego alkanów, alkenów oraz alkinów 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Uzgodnij ogólne równania reakcji spalania całkowitego alkanów, alkenów oraz alkinów

476
 Zadanie

477
 Zadanie
478
 Zadanie
479
 Zadanie
480
 Zadanie
481
 Zadanie
482
 Zadanie

a) `C_nH_(2n+2) + ...O_2 -> ...CO_2 + ...H_2O` 

Równania uzupełniamy tak, jak w matematyce tzn. z obu stron równania musi być taka sama liczba atomów. Rozpoczynamy od węgla - skoro po lewej stronie jest n atomów węgla to po prawej też tyle ich będzie 

`C_nH_(2n+2) + ....O_2 -> ..n..CO_2 + ...H_2O` 

Podobnie uzupełniamy współczynniki przy wodzie. Wówczas wychodzi, że po lewej stronie jest 2n + 2 atomów wodoru, ale ponieważ po prawej stronie w równaniu znajduje się woda, która zbudowana jest z 2 atomów wodoru, to wyznaczony współczynnik (2n+2) należy podzielić przez te 2 atomy 

`C_nH_(2n+2) + ....O_2 -> ...n..CO_2 + ..n+1..H_2O` 

Atomy tlenu występują w każdym składniku równania, rozpoczynamy więc od określenia liczby atomów tlenu po prawej stronie. I tak z cząsteczki wody zyskujemy n + 1 atomów tlenu, natomiast  z cząsteczki  dwutlenku węgla 2n atomów tlenu, gdyż cząsteczka tego gazu zbudowana jest z 2 atomów tlenu przez które trzeba pomnożyć współczynniki przed cząsteczką `CO_2`. Stąd sumarycznie po prawej stronie 2n + n + 1 = 3n + 1 atomów tlenu 

Współczynnik należy dopasować by po lewej stronie mieć tą samą liczbę atomów tlenu. Widzimy, że również cząsteczka tlenu zbudowana jest z dwóch atomów tlenu, stąd wyznaczony współczynnik należy podzielić przez 2. Otrzymujemy: 

`C_nH_(2n+2) + ..(3n+1)/2 ..O_2 -> ` `..n..CO_2 + ...n+1..H_2O` 

W sposób analogiczny rozważamy współczynniki w równaniach spalania całkowitego alkenów i alkinów 

b) `C_nH_(2n) + ..(3n)/2..O_2 -> ..n..CO_2 + ...n..H_2O` 

c) `C_nH_(2n-2) + ..(3n-1)/2 ..O_2 -> ..n..CO_2 + ..n-1..H_2O`

DYSKUSJA
user profile image
Emma

15 października 2017
Dzięki za pomoc :)
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

3967

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie