Napisz wzór sumaryczny węglowodoru nienasyconego o masie cząsteczkowej 82 u, który zawiera 87,8 % (procent masowy) węgla i 12,2% (procent masowy) wodoru. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Napisz wzór sumaryczny węglowodoru nienasyconego o masie cząsteczkowej 82 u, który zawiera 87,8 % (procent masowy) węgla i 12,2% (procent masowy) wodoru.

462
 Zadanie
463
 Zadanie
464
 Zadanie
465
 Zadanie
466
 Zadanie
467
 Zadanie
468
 Zadanie

469
 Zadanie

470
 Zadanie

Węglowodór nienasycony - alken albo alkin . Rozważymy więc oba przypadki 

`M_x = 82u `

`%C = 87,8% `

`%H = 12,2% `

a) alken 

Wzór ogólny alkenów : `C_nH_(2n)` 

`M_C = 12u `

`M_H = 1u `

`M_(C_nH_(2n)) = 82u`  

`12u*n + 2*n*1u = 82u` ( skracamy jednostki u) 

`14*n = 82 `

 `n = 5,8 `

Liczba atomów węgla musi być liczbą całkowitą w węglowodorze , tak więc nie może  to być alken , bo tu liczba atomów węgla wyszła 5,8 

b) alkin 

Wzór ogólny alkinów : `C_nH_(2n-2)` 

`M_C = 12u `

`M_H = 1u ` 

`M_(C_nH_(2n-2))=82u`

`12u*n + (2*n-2) *1u = 82u` ( skracamy jednostki u) 

`14*n-2 = 82` 

`14*n = 84` 

`n = 6 `

`C_6H_(2*6-2) = C_6H_10` heksyn 

Sprawdzenie zawartości procentowej węgla i wodoru 

`M_(C_6H_10) = 6*12u + 10*1u =82u\ \ \ -\ \ \ 100% `

`M_(C6) = 6*12u = 72u\ \ \ -\ \ \ x% `

`x_(C%) = (72u*100%)/(82u)` 

`x_(C%) = (7200%)/82 = 87,8%` 

`y_(H%) = 100%-x_(C%) ` 

`y_(H%) = 100% - 87,8% = 12,2%` 

 

Odpowiedź: Szukany węglowodór nienasycony to heksyn o wzorze C6H10

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1335

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Zobacz także
Udostępnij zadanie