Napisz wzór sumaryczny i nazwę systematyczną alkanu, który zawiera 84% (procent masowy) węgla 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Napisz wzór sumaryczny i nazwę systematyczną alkanu, który zawiera 84% (procent masowy) węgla

462
 Zadanie
463
 Zadanie
464
 Zadanie
465
 Zadanie

466
 Zadanie

467
 Zadanie
468
 Zadanie
469
 Zadanie
470
 Zadanie

 Wzór ogólny alkanów : `C_nH_(2n+2) ` 

`x_(C%) = 84%` 

`M_(CnH2n+2) = 12u*n+(2*n+2)*1u =12u*n+2n*u +2u` ( skracamy jednostki u) 

`M_(CnH2n+2) = 14n + 2 `

`M_(CnH2+2) = 14n+2 ` 

`M_C = 12n ` 

`12n *100% = 84%(14n + 2) `

`1200n = 1176n + 168 `

`1200n - 1176n = 168 `

`24n = 168 `

`n = 7 ` 

  

Odpowiedź: Szukany węglowodór to heptan o wzorze `C_7H_(2*7+2) = C_7H_16`   

DYSKUSJA
user profile image
Gość

24-10-2017
dzieki :)
user profile image
Gość

26-09-2017
Dzieki za pomoc :)
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

2283

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie