Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz, ile gramów sacharozy należy poddać hydrolizie, aby otrzymać 9 g fruktozy, przyjmując, że ta reakcja chemiczna zachodzi z 80 - procentową wydajnością 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Oblicz, ile gramów sacharozy należy poddać hydrolizie, aby otrzymać 9 g fruktozy, przyjmując, że ta reakcja chemiczna zachodzi z 80 - procentową wydajnością

435
 Zadanie
436
 Zadanie
437
 Zadanie
438
 Zadanie
439
 Zadanie
440
 Zadanie
441
 Zadanie

442
 Zadanie

`C_12H_22O_11 + H_2O -> C_6H_12O_6`

1) Ze stechiometrii reakcji widać , ze z jednego mola sacharozy powstaje jeden mol fruktozy. Korzystając z mas molowych tych związków obliczymy ile sacharozy  trzeba użyć by otrzymać podną w zadaniu ilość fruktozy : 

`M_"fruktozy" = 6*12 + 12*1 + 6*16 = 180 g/ (mol) `

`M_"sacharozy" = 12*12 + 22*1 + 11*16 = 342 g/(mol) ` 

Obliczamy z ilu gramów sacharozy powstanie 9g fruktozy (przy założeniu 100% wydajności)

`342g\ "sacharozy"\ \ -\ \ 180g\ "fruktozy" `

`Xg\ "sacharozy"\ \ -\ \ 9g\ "fruktozy" `

`x=(9g*342g)/(180g)=17,1g\ "sacharozy" `

2) Wiedząc ,że reakcja zachodzi  z 80% wydajnością liczymy ile sacharozy trzeba użyć 

`80%\ \ -\ \ 17,1g\ "sacharozy" `

`100%\ \ -\ \ xg\ "sacharozy" `

`x=(100%*17,1g)/(80%)=21,375g\ "sacharozy" `

 

Odpowiedź: By otrzymać 9g fruktozy trzeba użyć 21,375g sacharozy