Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz, ilu gramów tlenu potrzeba do spalenia całkowitego 44g kwasu butanowego 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz, ilu gramów tlenu potrzeba do spalenia całkowitego 44g kwasu butanowego

435
 Zadanie

436
 Zadanie
437
 Zadanie
438
 Zadanie
439
 Zadanie
440
 Zadanie
441
 Zadanie
442
 Zadanie

Zapisujemy równanie reakcji spalania kwasu butanowego:

`#(C_3H_7COOH)_(44g)+#(5O_2)_(x)\ ->\ 4CO_2+4H_2O `

Wyznaczamy masy reagentów:

`M_(C_3H_7COOH)=4*12g+8*1g+2*16g=88g `

`M_(O_2)=2*16g=32g `

Z równania reakcji wynika, że jedna cząsteczeka kwasu butanowego reaguje z 5 cząsteczkami tlenu. Korzystając z tej informacji, oraz informacji o masach reagentów, zapisujemy proporcję, dzięki której wyznaczymy masę tlenu potrzebnego do reakcji:

`88g\ C_3H_7COOH\ \ -\ \ 5*32g\ O_2 `

`44g\ C_3H_7COOH\ \ -\ \ x `

`x=(44g*5*32g)/(88g)=80g `

 

Odpowiedź: Do całkowitego spalenia tego kwasu potrzeba 80g tlenu

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1430

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie