Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oceń, czy można sporządzić roztwory zawierające jednocześnie podane jony ? Napisz wzory sumaryczne substancji tworzących te roztwory 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oceń, czy można sporządzić roztwory zawierające jednocześnie podane jony ? Napisz wzory sumaryczne substancji tworzących te roztwory

337
 Zadanie
338
 Zadanie
339
 Zadanie

340
 Zadanie

341
 Zadanie
342
 Zadanie
343
 Zadanie

a) KOH  - nie można sporządzić takiego roztworu, Al(OH)3  jest nierozpuszczalny

b) `NaNO_3 ` , `Ca(NO_3)_2` 

c) `(NH_4)_2S`  -  nie można sporządzić takiego roztworu, Ag2S jest nierozpuszczalny

d) `MgCl_2 ` , `ZnCl_2`