Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań, Nowa Era)

Napisz równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Napisz równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi

337
 Zadanie

338
 Zadanie

339
 Zadanie
340
 Zadanie
341
 Zadanie
342
 Zadanie
343
 Zadanie

a) reakcja nie zachodzi 

b) `CuSO_4 + 2KOH -> Cu(OH)_2 darr + K_2SO_4` 

`Cu^(2+) + SO_4^(2-) + 2K^(+) + 2OH^(-) -> Cu(OH)_2 darr + 2K^(+) + SO_4^(2-)`

c) `Pb(NO_3)_2 + Na_2S -> PbS darr + 2NaNO_3` 

  `Pb^(2+) + 2NO_3^(-) + 2Na^(+) + S^(2-) -> PbS darr + 2Na^(+) + 2NO_3^(-)` 

d) `BaCl_2 + H_2SO_4 -> BaSO_4 darr + 2HCl` 

    `Ba^(2+) + 2Cl^(-) + 2H^(+) + SO_4^(2-) -> BaSO_4 darr + 2H^(+) + 2Cl^(-)` 

e) reakcja nie zachodzi 

f) `2AgNO_3 + K_2CrO_4 -> Ag_2CrO_4 darr + 2KNO_3` 

`2Ag^(+) + 2NO_3^(-) + 2K^(+) + CrO_4^(2-) -> Ag_2CrO_4 darr + 2K^(+) + 2NO_3^(-)`

DYSKUSJA
user profile image
Robert

28 grudnia 2017
dzięki!!!
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

4019

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie