Perhydrol to 30 - procentowy roztwór nadtlenku wodoru H2O2 w wodzie, a woda utleniona, stosowana jako środek bakteriobójczy do przemywania ran powierzchniowych, to 3 - procentowy roztwór H2O2 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Perhydrol to 30 - procentowy roztwór nadtlenku wodoru H2O2 w wodzie, a woda utleniona, stosowana jako środek bakteriobójczy do przemywania ran powierzchniowych, to 3 - procentowy roztwór H2O2

215
 Zadanie
216
 Zadanie
217
 Zadanie
218
 Zadanie
219
 Zadanie
220
 Zadanie
221
 Zadanie
222
 Zadanie

223
 Zadanie

Dane

`C_(p1) = 30%`

`C_(p2) = 0%`

`C_p = 3%`

`m_(r3%) = 80g`

Szukane

`m_(r30%) = ?`

Rozwiązanie

 

Zatem : 

`x/y = (3%-0%)/(30%-3%) = 3/27 = 1/9`

Nalezy rozwiązać układ równań : 

`{(x + y = 80g), (x/y = 1/9):} `

`1 + 9 = 10 `

`80g : 10 = 8g `

`1 * 8g = 8g `

 

Odpowiedź: Należy użyć 8g perhydrolu 

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1319

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie