Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Przeprowadzono reakcję redukcji tlenku miedzi(II) wodorem... 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Należy zapisać równanie redukcji tlenku miedzi (II) wodorem i uwzględnić współczynniki reakcji: 

`CuO + H_2 -> Cu + H_2O` 

Następnie nad składnikami równania zapisujemy ich masy molowe obliczone na podstawie danych z układu okresowego i pomnożone przez współczynniki przy nich. Natomiast poniżej składników równania zaznaczamy dane z treści równania, czyli m_Cu = 3,2g oraz zaznaczamy nasz szukany parametr - m_H2 jako x. 

    `Cu + #(H_2)_x^(2g) -> #(Cu)_(3,2g)^(63,5g) + H_2O` 

Układamy proporcję, dzięki której wyznaczymy masę użytego wodoru: 

`x\ \ -\ \ 3,2g `

`2g\ \ -\ \ 63,5g `

`x = (3,2g*2g)/(63,5g)` 

`x = 0,1g` 

Do reakcji użyto więc 0,1g wodoru. Wiedząc, że 1 mol wodoru ma masę 2g możemy wyznaczyć ile moli stanowi 0,1g wodoru 

`n=m/M `

`n=(0,1g)/(2g/(mol))=0,05mol `

Do reakcji użyto więc 0,1g wodoru, czyli 0,05 mol.

Wiedząc, że 1 mol wodoru składa się z 6,02.1023 cząsteczek, możemy wyliczyć ile cząsteczek wodoru jest w 0,05mol H2

`1 mol\ \ -\ \ 6,02*10^23 `

`0,05 mola\ \ -\ \ W `

`W = (0,05mol*6,02*10^23)/(1mol)` 

`W = 0,301*10^23` 

Do reakcji użyto więc 0,1g wodoru, czyli 0,05 mol, czyli 0,301.1023 cząsteczek.

Wiedząc, że 1 mol wodoru ma objętość 22,4dm3 możemy wyznaczyć jaką objętość stanowi 0,05mol wodoru: 

`22,4dm^3\ \ -\ \ 1mol `

`z dm^3\ \ \ -\ \ 0,05mol `

`z = (0,05mol*22,4dm^3)/(1mol)` 

`x = 1,12dm^3 = 1120cm^3` 

 

Odpowiedź: Do reakcji użyto więc 0,1g wodoru, czyli 0,05 mol, czyli 0,301.1023 cząsteczek o łącznej objętości 1120 cm3