Przeprowadzono reakcję redukcji tlenku miedzi(II) wodorem... 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Należy zapisać równanie redukcji tlenku miedzi (II) wodorem i uwzględnić współczynniki reakcji: 

`CuO + H_2 -> Cu + H_2O`

Następnie nad składnikami równania zapisujemy ich masy molowe obliczone na podstawie danych z układu okresowego i pomnożone przez współczynniki przy nich. Natomiast poniżej składników równania zaznaczamy dane z treści równania, czyli m_Cu = 3,2g oraz zaznaczamy nasz szukany parametr - m_H2 jako x. 

    `Cu + #(H_2)_x^(2g) -> #(Cu)_(3,2g)^(63,5g) + H_2O` 

Układamy proporcję, dzięki której wyznaczymy masę użytego wodoru: 

`x\ \ -\ \ 3,2g `

`2g\ \ -\ \ 63,5g `

`x = (3,2g*2g)/(63,5g)`

`x = 0,1g`

Do reakcji użyto więc 0,1g wodoru. Wiedząc, że 1 mol wodoru ma masę 2g możemy wyznaczyć ile moli stanowi 0,1g wodoru 

`n=m/M `

`n=(0,1g)/(2g/(mol))=0,05mol `

Do reakcji użyto więc 0,1g wodoru, czyli 0,05 mol.

Wiedząc, że 1 mol wodoru składa się z 6,02.1023 cząsteczek, możemy wyliczyć ile cząsteczek wodoru jest w 0,05mol H2

`1 mol\ \ -\ \ 6,02*10^23 `

`0,05 mola\ \ -\ \ W `

`W = (0,05mol*6,02*10^23)/(1mol)`

`W = 0,301*10^23`

Do reakcji użyto więc 0,1g wodoru, czyli 0,05 mol, czyli 0,301.1023 cząsteczek.

Wiedząc, że 1 mol wodoru ma objętość 22,4dm3 możemy wyznaczyć jaką objętość stanowi 0,05mol wodoru: 

`22,4dm^3\ \ -\ \ 1mol `

`z dm^3\ \ \ -\ \ 0,05mol `

`z = (0,05mol*22,4dm^3)/(1mol)`

`x = 1,12dm^3 = 1120cm^3`

 

Odpowiedź: Do reakcji użyto więc 0,1g wodoru, czyli 0,05 mol, czyli 0,301.1023 cząsteczek o łącznej objętości 1120 cm3

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-06
Dzięki za pomoc!
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1309

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie