Klasa
I gimnazjum
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Chemia w zadaniach i przykładach, Zbiór zadań
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

Należy zapisać równanie reakcji spalnia węgla w tlenie  i uwzględnić współczynniki: 

Zadanie rozwiązujemy dwuetapowo - w pierwszym z nich wyliczamy masę  użytego tlenu, a następnie wyliczamy jego objętość 

Etap 1) Nad składnikami równania zapisujemy ich masy molowe obliczone na podstawie danych z układu okresowego i pomnożone przez współczynniki przy nich. Natomiast poniżej składników równania zaznaczamy dane z treści równania, czyli mC=3g oraz zaznaczamy nasz szukany parametr - mO2 jako x. 

Komentarze