Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań, Nowa Era)

Przedstaw schemat elektrolizy, napisz równania reakcji elektrodowych i podaj nazwy produktów elektrolizy wodnych roztworów substancji o podanych wzorach 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Przedstaw schemat elektrolizy, napisz równania reakcji elektrodowych i podaj nazwy produktów elektrolizy wodnych roztworów substancji o podanych wzorach

83
 Zadanie

84
 Zadanie

85
 Zadanie
86
 Zadanie

a) 

I etap - rozpad związku chemicznego na jony: 

`CuCl_2\ #(->)^(H_2O)\ Cu^(2+) + 2Cl^(-)`

II etap - reakcje na elektrodach: 

K(-) : `Cu^(2+) + 2e^-\ ->\ Cu^0` 

Na katodzie osadzi się miedź

A(+) : `2Cl^(-) + 2e^-\ ->\ Cl_2^0` 

Na anodzie wydzieli się gazowy chlor 

b) 

I etap - rozpad związku chemicznego na jony: 

`HCl\ #(->)^(H_2O)\ H^(+) + Cl^-`

II etap - reakcje na elektrodach: 

K(-) : `2H^(+) + 2e^(-)\ ->\ H_2^(0)` 

Na katodzie wydzieli się gazowy wodór 

A(+) : `2Cl^(-) - 2e^-\ ->\ Cl_2^0` 

Na anodzie wydzieli się gazowy chlor 

c) 

I etap - rozpad związku chemicznego na jony: 

`BiCl_3\ #(->)^(H_2O)\ Bi^(3+) + 3Cl^-`

II etap - reakcje na elektrodach: 

K(-) : `2Bi^(3+) + 6e^-\ ->\ 2Bi^0` 

Na katodzie osadzi się bizmut 

A(+) : `6Cl^(-) - 6e^-\ ->\ 3Cl_2^0` 

Na anodzie wydzieli się gazowy chlor 

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

3972

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

  • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
  • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
  • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
  • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie