Przyporządkuj pojęciom oznaczonym cyframi (1-6) ich definicje oznaczone literami (A-G) 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Przyporządkuj pojęciom oznaczonym cyframi (1-6) ich definicje oznaczone literami (A-G)

83
 Zadanie

84
 Zadanie
85
 Zadanie
86
 Zadanie
 • E
 • B
 • F
 • A
 • G
 • DYSKUSJA
  user profile image
  Gość

  0

  2017-09-21
  Dzięki za pomoc :)
  user profile image
  Gość

  0

  2017-10-17
  Dzięki :)
  Informacje
  Chemia w zadaniach i przykładach
  Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
  Wydawnictwo: Nowa Era
  Rok wydania:
  Autor rozwiązania
  user profile image

  Jakub

  2123

  Nauczyciel

  Masz wątpliwości co do rozwiązania?

  Wiedza
  Oś liczbowa

  Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

  Przykład:

  osie liczbowe

  Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

  Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

  Prostopadłościan

  Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

  Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

  Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

  Prostopadłościan - długości

  a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

  Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

  kwadrat
  Zobacz także
  Udostępnij zadanie