Ustal wzór sumaryczny tlenku pewnego trójwartościowego metalu... 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Ustal wzór sumaryczny tlenku pewnego trójwartościowego metalu...

53
 Zadanie
54
 Zadanie
55
 Zadanie
56
 Zadanie
57
 Zadanie

58
 Zadanie

59
 Zadanie
60
 Zadanie

Mamy do czynienia z tlenkiem trójwartościowego metalu. Jego wzór sumaryczny będzie więc następujacy:

`X_2O_3`

Masa cząsteczkowa tego tlenku wynosi 102 u

`M_(X_2O_3)=102u`

Znamy masę atomową oraz liczbę atomów tlenu. Na tej podstawie możemy wyznaczyć masę atomową atomu X:

`2*M_X+3M_O=102u`

`2*M_X+3*16u=102u`

`2*M_X+48u=102u` 

`2*M_X=102u-48u`

`2*M_X=54u\ \ |\ \ :2`

`M_X=27u`

Odszukujemy w układzie okresowym pierwiastek o masie atomowej 27u

`X\ ->\ Al` 

Na podstawie tych informacji ustalamy wzór związku:

`Al_2O_3 `

 

Odpowiedź: Tlenkiem opisanym w zadaniu jest tlenek glinu o wzorze Al2O3

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-11-12
Dzieki za pomoc!
user profile image
Gość

0

2017-11-13
Dzięki za pomoc!
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie