Ustal wzór sumaryczny związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Ustal wzór sumaryczny związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera

53
 Zadanie
54
 Zadanie
55
 Zadanie

56
 Zadanie

57
 Zadanie
58
 Zadanie
59
 Zadanie
60
 Zadanie

a)

Mamy cztery atomy pierwiastka o łącznej masie 124u. Obliczmy masę jednego atomu:

`M_X=124u:4=31u `

W układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy pierwiastek o masie 31u:

`31u\ ->\ P `

Mamy 10 atomów innego pierwiastka o łącznej masie 160u. Obliczmy masę jednego atomu:

`M_Y=160u:10=16u `

W układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy pierwiastek o masie 16u:

`16u\ ->\ O `

Ustalamy wzór związku:

`P_4O_(10) `

b)

Mamy sześć atomów pierwiastka o łącznej masie 72u. Obliczmy masę jednego atomu:

`M_X=72u:6=12u `

W układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy pierwiastek o masie 12u:

`12u\ ->\ C `

Mamy dwanaście atomów pierwiastka o łącznej masie 12u. Obliczmy masę jednego atomu:

`M_Y=12u:12=1u `

W układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy pierwiastek o masie 1u:

`1u\ ->\ H `

Mamy sześć atomów pierwiastka o łącznej masie 96u. Obliczmy masę jednego atomu:

`M_Z=96u:6=16u `

W układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy pierwiastek o masie 16u:

`16u\ ->\ O `

Ustalamy wzór związku:

`C_6H_(12)O_6 `

c)

Mamy dwa atomy pierwiastka o łącznej masie 104u. Obliczmy masę jednego atomu:

`M_X=104u:2=52u `

W układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy pierwiastek o masie 52u:

`52u\ ->\ Cr `

Masa związku wynosi 152u, a w związku występują jeszcze 3 atomy innego pierwiastka. Obliczmy ich łączną masę:

`152u-104u=48u `

Obliczmy masę jednego atomu tego pierwiastka:

`M_Y=48u:3=16u `

W układzie okresowym pierwiastków odnajdujemy pierwiastek o masie 16u:

`16u\ ->\ O `

Ustalamy wzór związku:

`Cr_2O_3`

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie