Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz masy molowe związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Oblicz masy molowe związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych

8
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

`M_(CO_2)=M_C+2*M_O=12g/(mol)+2*16g/(mol)=44g/(mol)`

`M_(H_2SO_4)=2*M_H+M_S+4*M_O=2*1g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=98g/(mol)`

`M_(Na_2O)=2*M_(Na)+M_O=2*23g/(mol)+16g/(mol)=62g/(mol)`

`M_(Ca(OH)_2)=M_(Ca)+2*M_O+2*M_H=2*40g/(mol)+2*16g/(mol)+2*1g/(mol)=74g/(mol)`

`M_(HNO_3)=M_H+M_N+3*M_O=1g/(mol)+14g/(mol)+3*16g/(mol)=63g/(mol)`

`M_(Fe_2O_3)=2*M_(Fe)+3*M_O=2*56g/(mol)+3*16g/(mol)=160g/(mol)`