Na trzech szkiełkach zegarkowych znajdują się: glukoza, sacharoza i skrobia 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Na trzech szkiełkach zegarkowych znajdują się: glukoza, sacharoza i skrobia

594
 Zadanie
595
 Zadanie
596
 Zadanie
597
 Zadanie
598
 Zadanie
599
 Zadanie
600
 Zadanie

601
 Zadanie

1) Należy przygotować 3 próbówki. Do każdej wlewamy wodę destylowaną po czym dodajemy do pierwszej troszkę glukozy, do drugiej sacharozę a do trzeciej skrobię. Już w tym etapie można wyeliminować skrobię ponieważ tworzy roztwór koloidalny z wodą. Dla upewnienia się dodajemy jod. W obecności skrobi zawartość próbówki przyjmie granatową barwę 

2) Do pozostałych próbówek dodajemy troszkę siarczanu(VI) miedzi(II) i wodorotlenku sodu (reakcja a). Obie probówki ogrzewamy nad palnikiem. W probówce z glukozą powstanie pomarańczowy(ceglasty) osad tlenku miedzi(I). W przypadku sacharozy nie zaobserwuje się zmian 

3) `C_6H_12O_6 + 2Cu(OH)_2 -> C_6H_12O_7 + Cu_2O + 2H_2O`

DYSKUSJA
Informacje
Chemia w zadaniach i przykładach
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

2081

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie