Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Biologia
Wybierz książkę
Biologia 1. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

4.1.

Na schemacie przedstawiono proces crossing-over, który polega na

Komentarze