Klasa
I liceum
Przedmiot
Biologia
Wybierz książkę
Biologia 1. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń
  • 1

    Zadanie

  • 2

    Zadanie

1. W wyniku mejozy powstają dwie komórki potomne, z kórych każda ma o połowę zredukowaną ilość informacji genetycznej w stosunku do komórki macierzystej. P F
2. W trakcie mejozy następuje kariokineza i cytokineza.

Komentarze