Autorzy:Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Na podstawie dostępnych źródeł informacji określ znaczenie bakterii oddychających beztlenowo w obiegu azotu w przyrodzie. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Biologia

Na podstawie dostępnych źródeł informacji określ znaczenie bakterii oddychających beztlenowo w obiegu azotu w przyrodzie.

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Oddychające beztlenowo bakterie, które biorą udział w obiegu azotu w przyrodzie to m.in. bakterie denitryfikacyjne. Proces denitryfikacji zachodzi w warunkach beztlenowych i polega na redukcji azotanów(III) i azotanów(V) do wolnego azotu cząsteczkowego lub tlenków azotu uwalnianych do atmosfery. Bakterie denitryfikacyjne odgrywają więc rolę w obiegu azotu w przyrodzie. Mimo iż azotany gromadzą się w glebie, ze względu na dobrą rozpuszczalność w wodzie, spływają wraz z nią do wód gruntowych. Denitryfikatory przyczyniają się do lokalnych strat azotu glebowego. Denitryfikacja ma również duże znaczenie w rozkładzie martwej materii.