Znajdź informacje (np. w encyklopedii lub w Internecie) 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Biologia

Znajdź informacje (np. w encyklopedii lub w Internecie)

1
 Zadanie

3
 Zadanie
 • termity i ich bakterie jelitowe: bakterie pomagają trawić celulozę i wytwarzają witaminy, w zamian dostają pożywienie
 • porosty, czyli organizmy składające się z grzybów i zielonych glonów: grzyby dostarczają wody i związków mineralnych, natomiast glony fotosyntezując wytwarzają pokarm
 • mikoryza, czyli symbioza grzybów z roślinami np. maślak zwyczajny i sosna zwyczajna: grzyb dostarcza roślinie wodę i sole mineralne, a roślina grzybowi substancje odżywcze
 • korzenie roślin motylkowych i bakterie azotowe: bakterie przyswajają wolny azot z powietrza i wbudowują go w związki dostępne dla roślin, w zamiar korzystają ze związków organicznych wytworzonych przez rośliny. 
DYSKUSJA
Informacje
Biologia 2
Autorzy: Jolanta Loritz- Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6174

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie