Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Omów przebieg przemiany pokoleń u paprotników jednakozarodnikowych oraz różnozarodnikowych, 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Omów przebieg przemiany pokoleń u paprotników jednakozarodnikowych oraz różnozarodnikowych,

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

Cykl rozwojowy paprotników jednakozarodnikowych rozpoczyna się od rozwoju zarodni zebranych w kupki po spodniej stronie liści zarodnionośnych. W zarodniach na drodze mejozy powstają identycznej wielkości zarodniki. Dojrzała zarodnia pęka i uwalnia zarodniki, które w odpowiednich warunkach kiełkują w jednopienne przedrośle mające postać drobnej zielonej plechy przytwierdzonej do podłoża chwytnikami. W rodniach i plemniach znajdujących się po spodniej stronie przedrośla powstają odpowiednio - komórki jajowe i zaopatrzone w wici plemniki. Zapłodnienie zachodzi przy udziale wody, a w konsekwencji powstaje zygota, która rozwija się w uzalezniony początkowy od przedrośla sporofit. Przedrośle obumiera, gdy sporofit staje się samodzielną rośliną. 

Do paprotników różnozarodnikowych należą m.in. przedstawiciele widłakowych, na przykład widliczka ostrozębna. W przeciwieństwie do paprotników jednakozarodnikowych liście zarodnionośne skupione są w kłosy zarodnionośne. W dolnej części kłosa znajdują się makrosporofile, w górnej części - mikrosporofile. Na makrosporofilach znajdują się makrosporangia - duże zarodnie, zaś na mikrosporofilach umiejscowione są mikrosporangia - zarodnie małe. Po mejozie w makrosporangiach powstają duże zarodniki - makrospory, natomiast w mikrosporangiach powstają małe mikrospory. Paprotniki różnozarodnikowe wytwarzają więc dwa rodzaje zarodników, odmiennie niż w przypadku paprotników jednakozarodnikowych, u których wszystkie zarodniki powstające w zarodniach są jednakowe. Zarodniki kiełkują wewnątrz zarodni w dwupienne przedrośla. Makrospory kiełkują w przedrośla żeńskie z rodniami zawierającymi komórki jajowe, zaś mikrospory tworzą przedrośla męskie z plemniami zawierającymi uwicione plemniki. U paprotników różnozarodnikowych, tak jak u jednakozarodnikowych do zapłodnienia niezbędna jest woda. Zapłodnienie zachodzi wewnątrz rodni. Gdy powstała zygota rozwija się w sporofit, przedrośle żeńskie wypada z makrosporangium na ziemię. 

DYSKUSJA
user profile image
Łukasz

23 listopada 2017
Dzieki za pomoc :):)
user profile image
Majka

5 października 2017
dzieki :):)
Informacje
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

12386

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie