Autorzy:Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Omów przebieg przemiany pokoleń u paprotników jednakozarodnikowych oraz różnozarodnikowych, 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Omów przebieg przemiany pokoleń u paprotników jednakozarodnikowych oraz różnozarodnikowych,

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

Cykl rozwojowy paprotników jednakozarodnikowych rozpoczyna się od rozwoju zarodni zebranych w kupki po spodniej stronie liści zarodnionośnych. W zarodniach na drodze mejozy powstają identycznej wielkości zarodniki. Dojrzała zarodnia pęka i uwalnia zarodniki, które w odpowiednich warunkach kiełkują w jednopienne przedrośle mające postać drobnej zielonej plechy przytwierdzonej do podłoża chwytnikami. W rodniach i plemniach znajdujących się po spodniej stronie przedrośla powstają odpowiednio - komórki jajowe i zaopatrzone w wici plemniki. Zapłodnienie zachodzi przy udziale wody, a w konsekwencji powstaje zygota, która rozwija się w uzalezniony początkowy od przedrośla sporofit. Przedrośle obumiera, gdy sporofit staje się samodzielną rośliną. 

Do paprotników różnozarodnikowych należą m.in. przedstawiciele widłakowych, na przykład widliczka ostrozębna. W przeciwieństwie do paprotników jednakozarodnikowych liście zarodnionośne skupione są w kłosy zarodnionośne. W dolnej części kłosa znajdują się makrosporofile, w górnej części - mikrosporofile. Na makrosporofilach znajdują się makrosporangia - duże zarodnie, zaś na mikrosporofilach umiejscowione są mikrosporangia - zarodnie małe. Po mejozie w makrosporangiach powstają duże zarodniki - makrospory, natomiast w mikrosporangiach powstają małe mikrospory. Paprotniki różnozarodnikowe wytwarzają więc dwa rodzaje zarodników, odmiennie niż w przypadku paprotników jednakozarodnikowych, u których wszystkie zarodniki powstające w zarodniach są jednakowe. Zarodniki kiełkują wewnątrz zarodni w dwupienne przedrośla. Makrospory kiełkują w przedrośla żeńskie z rodniami zawierającymi komórki jajowe, zaś mikrospory tworzą przedrośla męskie z plemniami zawierającymi uwicione plemniki. U paprotników różnozarodnikowych, tak jak u jednakozarodnikowych do zapłodnienia niezbędna jest woda. Zapłodnienie zachodzi wewnątrz rodni. Gdy powstała zygota rozwija się w sporofit, przedrośle żeńskie wypada z makrosporangium na ziemię.