Porównaj budowę gametofitu i sporofitu u przedstawicieli 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

 

 

WIDŁAKOWE

SKRZYPOWE

PAPROCIOWE

GAMETOFIT

gametofit jest mały i niepozorny; do przeżycia potrzebuje grzyba mikoryzowego; przytwierdzony jest do podłoża chwytnikami

występują przedrośla męskie oraz nieco większe przedrośla żeńskie; przedrośla są drobne, zielone i łatkowato rozgałęzione, przytwierdzone do podłoża chwytnikami

przedrośle jest zielonym, plechowatym tworem, sercowatego kształtu, przytwierdzone jest do podłoża za pomocą chwytników

SPOROFIT

dorasta do kilkunastu cm wysokości; sporofit charakteryzuje się widlastymi rozgałęzieniami korzeni i pędu; pęd zróżnicowany na płożącą się łodygę i liście - drobne liście asymilacyjne oraz liście zarodnionośne skupione w kłos zarodnionośny;

dorasta do kilkudziesięciu cm wysokości; sporofit złożony jest z pędu nadziemnego i podziemnego (kłącza), które podzielone są na krótkie węzły i wydłużone międzywęźla; z węzłów pędów podziemnych wyrastają korzenie przybyszowe, z węzłów pędów nadziemnych - łuskowate liście zebrane w okółki oraz odgałęzienia boczne; na szczytach pędów asymilacyjnych (u niektórych) znajdują się kłosy zarodnionośne

większość to rośliny niepozorne, ale mogą dorastać nawet do 25m wysokości; charakterystyczne są duże, pierzasto podzielone liście umieszczone na ogonkach liściowych ; zdarzają się też liście niepodzielone;  liście wyrastają z rosnących pod ziemią łodyg - kłączy; liście zarodnionośne nigdy nie tworzą kłosów zarodnionośnych; zarodnie znajdują się po spodniej stronie liści i zebrane są w kupki; sporofit przytwierdzony jest do podłoża za pomocą korzeni przybyszowych wyrastających z kłącza

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-21
Dzięki za pomoc!
Informacje
Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3095

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie