Omów budowę i funkcję układu limfatycznego. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Biologia

Omów budowę i funkcję układu limfatycznego.

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Układ limfatyczny jest układem otwartym. Składa się z narządów limfatycznych oraz sieci naczyń limfatycznych, którymi płynie limfa (chłonka). Limfa powstaje jako przesącz osocza krwi do przestrzeni międzykomórkowych, składa się zatem z osocza oraz dużej liczby leukocytów. Grasica jest narządem, umiejscowionym w śródpiersiu, za mostkiem. Uczestniczy ona w produkcji limfocytów T - komórek odpornościowych należących do leukocytów. Grasica po okresie dojrzewania zaczyna zanikać. Śledziona znajduje się w górnej części jamy brzusznej po lewej stronie. Również bierze udział w produkcji niektórych limfocytów, a ponad to jest miejscem niszczenia "zużytych" krwinek czerwonych oraz stanowi magazyn krwi. Narządami limfatycznymi rozrzuconymi po całym organizmie są węzły chłonne. Większe skupiska węzłów chłonnych znajdują się w okolicy pachowej, pachwinowej, podłokciowej oraz podkolanowej, a także na szyi i głowie. Do zadań węzłów chłonnych należy filtrowanie limfy, która dociera do nich naczyniami limfatycznymi. Jeśli pojawią się w niej drobnoustroje chorobotwórcze, w węzłach chłonnych rozpoczynają się reakcje odpornościowe przeciwko nim i drobnoustroje są zwalczane. Węzły chłonne są także miejscem produkcji limfocytów. Elementami układu limfatycznego są także migdałki. Są one pierwszą barierą ochronną przed drobnoustrojami dostającymi się wraz z powietrzem i pokarmem. Migdałki zbudowane są nabłonka migawkowego (z rzęskami), dzięki temu biorą udział w mechanicznym oczyszczaniu powietrza. Naczynia limfatyczne są dość cienkie i wiotkie, nie zawierają w swojej ścianie warstwy mięśni, ale mają zastawki zapobiegające cofaniu się limfy. Naczynia limfatyczne mają swój początek w przestrzeniach międzykomórkowych, skąd limfa jest transportowana do węzłów chłonnych, a następnie do żył układu krwionośnego. Podumowując, funkcjami układu limfatycznego są: udział w reakcjach odpornościowych, pośrednictwo w wymianie substancji między komórkami organizmu a krwią oraz utrzymywanie płynów ustrojowych w równowadze.

 

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawa Biologia 2
Autorzy: Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6789

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie