Wyjaśnij współczesną teorię ewolucji organizmów. 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Biologia

Wyjaśnij współczesną teorię ewolucji organizmów.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Współczesną teorię ewolucji można opisać dzięki trzem określeniom:

 • W obrębie gatunku wśród osobników występuje zmienność, co oznacza, że różnią się one między sobą. Można wyróżnić zmienność spowodowaną wpływem środowiska na organizmy oraz zmienność powstającą na skutek procesu rozmnażania i tę, wynikającą z mutacji.
 • Wśród organizmów danego gatunku, które żyją na określonym terytorium dochodzi do konkurencji tzw. walki o byt. Osobników zamieszkujących dane terytorium jest z reguły więcej, niż zasobów środowiska. Organizmy walczą o pokarm, miejsce do życia, do rozrodu, wodę, partnera do rozrodu.
 • Z konkurencją silnie związane jest pojęcie selekcji. Osobniki konkurujące o zasoby środowiska mogą być lepiej lub gorzej przystosowane do życia w określonym środowisku. Jeśli są lepiej przystosowane - wygrywają w walce o byt, mogą się rozmnożyć i przekazać swoje cechy potomstwu. Dzięki temu przedłużają one istnienie gatunku. Osobniki posiadające gorsze cechy przystosowawcze są z kolei eliminowane ze środowiska, ponieważ sobie w nim nie radzą. Nie mogą one przekazać swoich genów potomstwu. Dzięki selekcji, następne pokolenia złożone są z osobników, które posiadają korzystne cechy w danym środowisku i są przystosowane do jego warunków.
DYSKUSJA
Informacje
Bliżej biologii 3 2013
Autorzy: Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6558

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie