Jak uważasz, dlaczego teoria ewolucji 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Biologia

Jak uważasz, dlaczego teoria ewolucji

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

W czasach przed Darwinem, a nawet w okresie kiedy żył Darwin (wiek XIX) istniało wiele poglądów na temat powstawania gatunków. Wśród uczonych istnieli na przykład kreacjoniści, którzy twierdzili, że Bóg stworzył świat i wszystkie organizmy, które w niezmienionej formie istnieją do dziś. Inne poglądy mówiły o niezmienności gatunków, a jeszcze inne o tym, że nowe organizmy powstają samoistnie. Właśnie ze względu na współistnienie wielu poglądów, teoria ewolucji Darwina budziła wiele kontrowersji. 

DYSKUSJA
Informacje
Świat biologii 3 2014
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Andrzej Kornaś, Marcin Ryszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6166

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie