Autorzy:Małgorzata Kłyś, Joanna Stawarz, Wiesława Gołda, Jadwiga Wardas

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Scharakteryzuj okresy, które można wyróżnić 5.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Biologia

Scharakteryzuj okresy, które można wyróżnić

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

-okres noworodkowy -  w tym okresie dziecko jest bezradne i uczy się funkcjonowania w nowym środowisku, a opiekę nad nim sprawuje matka

-okres niemowlęcy - obejmuje pierwszy rok życia. Jest to czas najszybszego wzrostu ciała. W drugim miesiącu niemowlę zaczyna podnosić główkę. Uczy się też skoordynowanych ruchów, które umożliwiają mu chwytanie zabawek, siadanie, stanie i chodzenie. Po upływie sześciu miesięcy dziecko gaworzy, czyli wydaje dźwięki przypominające słowa. Między 6. a 8. miesiącem życia rozpoczyna się wyrastanie zębów mlecznych. 

-okres dzieciństwa - następuje po około roku od urodzenia i trwa aż do okresu dojrzewania. Na tym etapie rozwou dziecko jest ciekawe świata, chętnie bawi się z rówieśnikami, szybko i z łatwością uczy się nowych rzeczy. Na tym etapie życia dziecko rozpoczyna naukę w szkole.

-okres dojrzewania - rozpoczyna się u dziewczynek już około 9. roku życia, a u chłopców około 12. roku życia. Charakteryzuje się dojrzewaniem zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, jak i społecznej. U dojrzewających dziewcząt i chłopców następuje intensywny rozwój układu rozrodczego. Pod wpływem hormonów płciowych w organizmie zaczynają dojrzewać gamety i w pełni widoczne stają się trzeciorzędowe cechy płciowe. Dojrzewanie psychiczne polega na zmianie zainteresowań i kształtowaniu się systemu zasad moralnych. Dojrzewaniu towarzyszy silne przeżywanie emocji i duża zmienność nastrojów. W tym okresie pojawia się zainteresowanie płcią przeciwną. Dojrzewanie w sferze społecznej polega na nauce postępowania zgodnie z zasadami życia społecznego i nauce umiejętności zachowywania się w miejscach publicznych takich jak kino czy teatr. Młodzi ludzie uczą się też nawiązywania relacji interpersonalnych z poszanowaniem innych osób.

-okres młodzieńczy i dorosłości - rozpoczyna się mniej więcej w wieku 20-25 lat i trwa do około 50-tego roku życia. Charakteryzuje się pełną dojrzałością fizyczną, psychiczną i społeczną. W tym okresie młodzi ludzie uniezależniają się od rodziców, rozpoczynają pracę zawodową i często zakładają rodzinę. 

-okres wieku dojrzałego i starości - około 50-tego roku życia zachodzą zmiany związane ze starzeniem się. Przejawiają się one głównie zmniejszeniem wydolności fizycznej, pojawiającymi się zmarszczkami i siwiejącymi włosami. U osób starszych kości stają się bardziej kruche, pogarsza się wzrok i słuch, słabną mięśnie szkieletowe i zmniejsza się pojemność płuc  Na tym etapie życia człowieka następuje też przekwitanie, które uwarunkowane jest zmniejszonym wydzielaniem hormonów płciowych. Organizm staje się coraz słabszy.